SKEPTISKE: Tre av ti nordmenn er i mot at likekjønnede par skal få adoptere på lik linje med heterofile par.
SKEPTISKE: Tre av ti nordmenn er i mot at likekjønnede par skal få adoptere på lik linje med heterofile par. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:44
Tre av ti nordmenn er i mot at homofile og lesbiske par bør få adoptere på lik linje med heterofile par.

Det viser en fersk undersøkelse fra FAFO om holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.

Menn og eldre mest skeptiske
På påstanden "Homofile og lesbiske bør ha samme rettigheter til å adoptere som heterofile par" svarer 31 prosent at de er helt eller delvis uenig.

Blant menn svarer 42 prosent dette, mot 21 prosent av kvinnene. Fordelt på alder er 44 prosent av respondentene over 50 år i mot at likekjønnede par skal kunne adoptere på lik linje som heterofile, mens bare 15 prosent av de mellom 18 og 34 år svarer det samme.

- Det er tall som bekrefter tendenser vi har sett før, at stadig flere blir positive men at det fortsatt er et stykke jobb å gjøre før likekjønnede par blir ansett på lik linje med ulikekjønnede par, sier leder av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI, Ingvild Endestad, til P4-nyhetene.

- Handler om fordommer
Undersøkelsen viser også at det blant sørlendinger er 41 prosent som er uenig i at likekjønnede par bør ha samme adopsjonsrettigheter som heterofile par. På Vestlandet mener 34 prosent dette, på Østlandet 29 prosent mens i Trøndelag og Nord-Norge er det 27 prosent.

- Det kom en holdningsundersøkelse om lesbiske, homofile og transpersoner i fjor og den viser noe av det samme. Hvor man bor i landet, alder og kjønn spiller inn på holdninger, sier Endestad.

Hun tror det er mye frykt bak svarene.

- Jeg tror veldig mange av de holdningene handler om at man ikke vet nok, at man ikke kjenner noen og at man er redd for det man ikke kjenner til.

- Mer målrettede tiltak
I dag kan lesbiske og homofile som hovedregel adoptere på lik linje med heterofile, både som enslige, ektefeller og samboere. Ved utenlandsadopsjoner er det opp til det landet barnet kommer fra, og få land aksepterer søknader fra homofile og lesbiske, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Endestad i FRI mener det må tiltak til for å endre holdninger.

- Det må kanskje gjøres mer målrettede tiltak mot enkelte grupper. Det må mer kunnskap til og det bør jobbes med å få til dette både på arbeidsplasser og i skolen.