Flere unge drikker i Trøndelag enn ellers i landet.
Flere unge drikker i Trøndelag enn ellers i landet. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:40
Nesten en av tre tiendeklassinger i Trøndelag sier de har vært beruset i løpet av det siste året.

Det gjør Trøndelag til fylket der flest svarer ja på spørsmålet, viser tall fra Ungdata.

I tillegg svarer over 30 prosent av ungdomsskoleelevene i enkelte kommuner i Trøndelag at de får lov av foreldrene til å drikke alkohol.

- Trøndelag har en problematisk drikkekultur, sier rådgiver ved kompetansesenter for rus i Midt-Norge, Jo Arild Salthammer, til P4-nyhetene.

Konfirmerte får alkohol

Antallet tiendeklassinger som har vært beruset siste året er 25 prosent på landsbasis, mens i Trøndelag er tallet 31 prosent. I gjennomsnitt får 16 prosent av tiendeklassingene i Trøndelag lov til å drikke av foreldrene, mens tallet er nede på ni prosent på landsbasis. 

Noen kommuner skiller seg ut. I Midtre Gauldal svarer 27 prosent at de får lov av foreldrene til å drikke alkohol.

- I Trøndelag er det vanlig at konfirmanter får lov å drikke, sier Salthammer. 

Han mener tallene reflekterer en usunn drikkekultur i fylket og ber nå foreldrene sette tydeligere grenser for barna. 

- Forskning viser at barn bryr seg mer om det foreldrene sier om alkohol enn det for eksempel venner gjør. Tydelige grenser fra de voksne er derfor svært viktig, sier han. 

Farlig

Salthammer peker på at å starte med alkohol tidlig gjør det mer sannsynlig at unge utvikler alkoholproblemer senere i livet.

- Det er skummelt om ungdommen tidlig lærer seg å takle problemer med å ta fram flaska, mener han. 

Han påpeker også at selv om mange som drikker før de er 18 ikke får problemer senere, er det vanskeligere å oppdage de som utvikler et problem jo flere det er som drikker.
Flere kanaler