I kommune og fylkeskommune vil det om kort tid være for få ansatte til å løse oppgaver på samme måte som i dag, ifølge KS.
I kommune og fylkeskommune vil det om kort tid være for få ansatte til å løse oppgaver på samme måte som i dag, ifølge KS. Foto: Shutterstock
Norske kommuner og fylkeskommuner vil trenge 46.600 flere ansatte innen ti år.

Det slår Kommunesektorens Organisasjon fast i sin statusrapport. 

Det er store rekrutteringsutfordringer ute i kommunene, og KS sier til P4-nyhetene at vi ikke vil klare å ansette nok folk.

- Vi vil ikke få tak i alle de årsverkene som fremskrivningene våre sier at vil trengs. Det vil ikke være nok sysselsatte i Norge til det, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i KS, Marit Roxrud Leinhardt, til P4-nyhetene. 

Mer teknologi må tas i bruk

Størst er behovet i helse- og omsorgssektoren, og her er allerede mangelen på kvalifisert arbeidskraft stor. 

I 2021 var det 417.000 ansatte i kommune og fylkeskommune. I årene framover vil ikke dette være nok, dersom vi skal kunne løse morgendagens oppgaver på samme måte som i dag. 

Men oppgavene må kunne løses på en annen måte, og vi bør tenke annerledes, mener KS. 

- Vi må i mye større grad bruke teknologi, alt som kan automatiseres for eksempel, må automatiseres. Vi må få opp takten på innovasjon sånn at vi klarer å løse oppgavene på andre måter, sier Roxrud Leinhardt. 


Trengs flere studieplasser

Dette er noe Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) også ønsker en økt satsning på. 

- Så det vi trenger nå er jo nettopp et stort løft for yrkesfagene for teknologi og IKT, sier viseadministerende direktør Anniken Hauglie. 

De mener flere burde kunne søke seg til disse studiene, ved at flere studieplasser gjøres tilgjengelig. 

- Det er et skrikende behov i hele norsk næringsliv etter den type kompetanse. Vi trenger det skal vi gjennom det grønne skiftet, men vi trenger det også for å løse de store omsorgsoppgavene vi står ovenfor, sier Hauglie. 

NHO mener utdanningsmyndighetene og politikere må gjøre mer for innovative utdanninger.  

- Om ikke får vi store utfordringer framover, sier Haglie. 

Flere kanaler