Det viser en rapport som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Mens 47 prosent i fjor svarte at de hadde tillit til at politiet hjalp ofre for datakriminalitet, er tallet nå redusert til 44 prosent.

NorSIS er urolig og mener politiet må bli flinkere til å vise at slike saker blir løst.

Flere kanaler