I sommer har det vært forbudt å fiske torsk i Oslofjorden og i Skagerak fordi torskestammen er truet.

Forsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet sier til Aftenposten at næringsgrunnlaget for de yngste fiskene har kollapset.

Han peker på at gjennomsnittstemperaturen har steget med 1,5 grader siden 80-tallet.

Flere saker

- Ikke nok å heve kompetansen Bare sju prosent av de som jobber i det kommunale barnevernet har utdanning på masternivå eller høyere. Mandag 13.01 2020
Flere kanaler