I bilen til tyskerne fant politiet deler fra tyske flyvrak, ifølge avisen Fremover.

Det er ennå ikke kjent hvor alvorlig vrakplyndringen er.

Flere kanaler