Men ifølge VG forhindret UD transporten ved å nekte å gi nødvendig dokumentasjon.

Begrunnelsen var, ifølge en e-post fra UD til kvinnens advokat, at norske myndigheter da ville bidratt til at fireåringens mor da unndro seg straffeforfølgelse.

Gutten lider av den alvorlige lungesykdommen cystisk fibrose, og er i tillegg svært underernært.

Flere kanaler