Forsker mener koronasmitte kan gi større konsekvenser enn først antatt.
Forsker mener koronasmitte kan gi større konsekvenser enn først antatt. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:48
Helsemyndighetene undersøker nå om folk kan få andre alvorlige sykdommer etter å ha vært smittet av korona.

Dette er noe flere internasjonale studier retter søkelyset mot. Én peker på at risikoen for hjerneslag øker med mer enn 50 prosent, en annen på at sjansen for hjertesykdom blir større. 

Norske forskere mener studiene er troverdige.

Flere får hjertesykdom

Arne Søraas leder Den Norske Koronastudien på Oslo Universitetssykehus, og sier mye tyder på at koronasmitte har negative langtidskonsekvenser.

- Det å få covid, selv med vaksine, gjør at mange rapporterer dårligere helse etterpå, sier Søraas. 

Og da peker han ikke kun på såkalt long covid, med slapp allmenntilstand, svimmelhet og hjernetåke. 

- De som har hatt covid får en god del mer hjertesykdommer, alt fra arytmier til hjerteinnfarkt og blodpropp, sier Søraas. 

Gjennom koronastudien i Norge følger forskerne rundt 200.000 personer som har hatt korona. Søraas mener de internasjonale studiene gir resultater som kan gi dem videre kunnskap. 

- Noe av det mest foruroligende er at man ser at det er en økt dødelighet. Ikke bare den første måneden etter at du har fått covid, men også en stund videre fremover, sier forskeren. 


- For tidlig å slå fast

Om det faktisk finnes noen sammenheng mellom korona og annen sykdom er noe norske helsemyndigheter også jobber med å undersøke. 

- Det er det vi må skaffe kunnskap om. Vi kan ikke utelukke det, sier fagdirektør i Folkehelseinsituttet, Hanne Løvdal Gulseth. 

Hun peker på at dette er noe som vil ta tid å slå fast, da koronasmitten stadig sprer seg, og at utslagene på annen sykdom ennå ikke har vist seg tydelig nok. 

- Vi følger med på en rekke ulike sykdommer. Men vi har ikke svarene ennå på hvilke sykdommer det har vært en økning i og hvilke sykdommer vi bare ser en naturlig variasjon i årstid, sier Gulseth. 
Flere kanaler