Det viser en ny rapport fra Nordlandsforskning, skriver Aftenposten.

Ungdomsstraff skal gi unge lovbrytere oppfølging og hjelp, men få tiltak får dem på rett spor.

Forsker Therese Andrews mener hjelpeapparatet ikke er godt nok rustet til å håndtere sakene.

Hun får støtte av barneombud Inga Bejer Engh som mener tiltakene som settes inn ofte ikke står i forhold til problemene ungdommene har.

Flere kanaler