Av alle unge med innvandrerforeldre her i landet som ikke er i utdanning, er 80 prosent i arbeid.

Forskerne i OECD foreslår at Norge dropper kontantstøtten for å få ende flere ut i utdanning og deretter i jobb, skriver Aftenposten.