Flere unge jenter tar seg nå en røyk i ny og ne.
Flere unge jenter tar seg nå en røyk i ny og ne. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
Det siste året har flere unge jenter begynt å ta seg en røyk av og til.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen såkalte av og til-røykere blant jenter fra 16 til 24 år har økt fra ni til 15 prosent fra 2021 til 2022.

- Det har jo gått rykter om at festrøyking har blitt mer populært, sier seniorforsker på rusmidler og tobakk hos Folkehelseinstituttet, Tord Finne Vedøy. 

Blant hele befolkningen mellom 16 og 74 år er andelen av-og-til-røykere sju prosent. Andelen har vært på åtte og ni prosent de siste årene.

Uvitende om helsefarene

Tobakksforskeren mener økningen er oppsiktsvekkende. Han peker på at mange unge i dag trolig ikke har vokst opp med for eksempel kols og røykeproblemer rundt seg og i familien.

- Man har ikke dette personlige forholdet til røyk og sykdom, så det kan tenkes at på grunn av det så er det flere som på en måte ikke tenker at det er så akutt farlig som det faktisk er, sier Vedøy. 

For tjue år siden drev myndighetene med aktive anti-røykekampanjer og det var stort fokus på helsefarene ved å røyke. 

- Vi er nok blitt veldig fornøyd med hva vi på en måte har fått til, sier Vedøy. 

For i år 2000 var det 31 prosent av befolkningen som røyket daglig, og nå er tallet nede på bare sju prosent. 

Men, veien kan være kort fra å kalles en av og til-røyker, til å bli en daglig røyker. Med mye festrøyking kan plutselig hver dag bli en fest. 

- Det man er mest bekymret for på røykefeltet er lengden på røykekarrieren, sier Vedøy.