11 av 18 personer som omkom i trafikken i sommermånedene juni og juli var motorsykkelførere, ifølge etaten.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, sier statistikken er urovekkende.

Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
Fellingstillatelse på ulv Det er gitt skadefellingstillatelse på én ulv i sju kommuner i Agder. Lørdag 01.08 2020
Flere kanaler