Igangsettingen lå 25 prosent under fjoråret for juli og hele 41 prosent under fjoråret for august, viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening.

Foreningen er urolig over trenden, og mener vanlige svingninger i sommermånedene ikke kan forklare utviklingen.

Flere kanaler