Håkon Løes som er Daglig leder for cafèn Møteplassen, der de tunge rusmisbrukere treffes sier at det er flere grunner til at denne gruppen mennesker ruser seg.

 

-Ofte så har de tilpasningsproblemer, og de finner seg ikke til rette her i landet. I tillegg har mange av dem psykiske problemer som de ikke gjør noe med, og da er veien kort til et alvorlig rusproblem.

 

Løes sier at de først og fremst er personer med afrikansk og øst- asiatiske land som dominerer heroinmiljøet i hovedstaden.

 

-Disse personene er ofte fra nordafrikanske land og Tyrkia og Iran sier Løes.

 

Løes sier at det ofte ligger store utfordringer i å hjelpe denne gruppen misbrukere.

 

-Når det er så vanskelig å hjelpe etniske norske misbrukere så sier det seg selv at det er enda vanskeligere å hjelpe noen som kommer fra en annen kultur og som snakker et annet språk.