Det ble estimert at vannet skulle bli 395 centimeter over sjøkartnull noe som er rundt 1,4 meter over normalen. Men vannstanden ble 9 cm lavere.

Toppen skal nå være nådd.

Flere kanaler