Det viser foreløpige beregninger Bergensavisen har foretatt.

Avisen har sett på sykefraværskostnadene etter at rundt 2.000 personer trolig har blitt syke av drikkevannet.

Campolybacter-bakteriene, som har gjort folk syke, gir vanligvis en infeksjon som varer en ukes tid.

Flere saker

Må sørge for økt bemanning Hvis ikke forholdene for landets jordmødre bedres, vil det få alvorlige konsekvenser for de fødende. Fredag 16.08 2019
Flere kanaler