Ikke alle fastleger tilbyr gynekologisk undersøkelse av kvinner, og 1 av 10 kvinner har opplevd at fastlegen ikke kan hjelpe til med dette.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet etterlyser nå utfyllende informasjon på nettsiden helsenorge.no om hva hver enkelt fastlege kan tilby pasientene.
Flere kanaler