Politidirektoratet er også koblet inn etter flere uker med offentlig kritikk, skriver Dagens Næringsliv.

Flere aktører har pekt på at Økokrim har liten kapasitet til å følge opp saker som blir meldt inn.

Økokrim skal nå se på om de jobber riktig og vurdere tiltak, skriver avisen.

Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Flere kanaler