For å få til det grønne skiftet mener Senterpartiet at industriutbygging på naturressurser er det beste man kan gjøre.

Vedum sier de vil sette i gang flere tiltak for å bygge ny grønn industri i Norge.

Blant annet sprøyte inn mer kapital i statseide selskaper, skriver Klassekampen.

Flere kanaler