Han er dømt for omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene under den såkalte søppelkrisen i Oslo i 2017. Det ble også begått mange brudd på loven i Vestfold.

Dommen i Høyesterett er imidlertid langt mildere enn den som ble avsagt i Borgarting lagmannsrett, der ble Enger dømt til ni måneders fengsel.

Flere kanaler