Det skriver Aftenposten.

Blant annet vil Venstre beholde nullvekstmålet, ikke få flere biler inn til byene og endre balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner.

Venstre vil ikke være med å pålegge så store bompengereduksjoner, beregnet til fem milliarder over 10 år, og mener storbyene må ha større handlingsrom til å sluse pengene over på kollektiv.

Flere kanaler