Det krever Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

Tilbudet skal gå til de samme 46 000 barna som i dag får tilbud om gratis kjernetid i barnehagen, sier Melby til NTB.

Hun viser til forskning som tilsier at gratis barnehage for lavinntekstsfamilier har ført til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehagen, og at de lykkes bedre på skolen.

Flere kanaler