VENTETIDEN ØKER: Ventetidene ved norske sykehus øker, viser tall fra Helsedirektoratet. Her fra Ullevål sykehus i Oslo.
VENTETIDEN ØKER: Ventetidene ved norske sykehus øker, viser tall fra Helsedirektoratet. Her fra Ullevål sykehus i Oslo. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:50
Ventetidene øker i spesialisthelsetjenesten.

Andre tertial i år måtte pasientene i gjennomsnitt vente i 60 dager. Det er en økning på to dager sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Helsedirektoratet.

Lengst tid i vest
I somatisk sektor var ventetiden 61 dager, to dager økning fra i fjor.

Pasientene ved Helse Vest venter lengst, ved sykehusene her er ventetiden i snitt 65 dager fra mai til august. Kortest ventetid er det ved Helse Midt-Norge, der en i gjennomsnitt må vente i 58 dager, i somatikken 59 dager.

- Det er et uttrykk for at det er veldig knapt i sykehussektoren, at det er veldig trang økonomi og dermed øker ventetiden, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Senterpartiets Kjersti Toppe.

Det mener også Arbeiderpartiets Tuva Moflag.

- Det er en utvikling som går feil vei, det er viktig å få ned ventetiden ved sykehusene, sier Moflag.

- Må få penger
- Sykehusene de trenger å få styrket økonomien sin. Det har vært flere utfordringer de siste årene med blant annet dyre medisiner som ikke er fullfinansiert av staten slik at det må skje skjulte prioriteringer. Det får vi tydelige tilbakemeldinger om og det tror jeg medvirker til at ventetidene øker. Sykehusøkonomien i Norge er ikke helt frisk, sier Toppe.

Arbeiderpartiet mener også at sykehusene må få bedre rammevilkår.

- Sykehusene er kronisk underfinansiert og må få mer penger for å kunne gi god pasientbehandling, sier Moflag.

Omtrent 1,6 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus de åtte første månedene i 2019. Dette var en økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.
Flere kanaler