KJØPER MEST I BUTIKK: Nordmenn kjøper stadig mer paracetamol i butikken.
KJØPER MEST I BUTIKK: Nordmenn kjøper stadig mer paracetamol i butikken. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:57
Nordmenn kjøper stadig mer Paracet, og mer i butikken enn på apoteket.

I fjor ble det solgt 9,1 millioner pakker med reseptfri paracetamol og 54 prosent av disse kom fra vanlige butikker, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Målt i døgndoser økte salget med 1,4 prosent fra 2014. Det totale salget av paracetamol, både med og uten resept, økte med 4 prosent i 2015.

- Prinsipielt så har vi ikke noe i mot at salget utenom apotek øker, men vi mener at økt tilgjengelighet kan ha sammenheng med økt skader ved bruk, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg.

Unge jenter skader seg selv
I 2015 registrerte Giftinformasjonen rekordmange forgiftninger etter bruk av dette legemiddelet. Og antallet øker for hvert år. De fikk i fjor  1558 henvendelser der paracetamol var det eneste middelet som ble tatt eller var det mest problematiske virkestoffet ved blandingsforgiftninger. Til sammenligning registrerte Giftinformasjonen 1323 slike forgiftninger i 2014, og kun 800 i 2006.

Brukt riktig er paracetamol et trygt legemiddel, men å bruke for mye paracetamol kan gi alvorlige skader på indre organer, da særlig nyrer og lever. Nesten 250 av de 1558 forgiftningene var hos jenter mellom 15 og 19 år. Antallet selvpåførte forgiftninger har økt kraftig de siste årene, i 2015 fikk Giftinformasjonen omlag ti ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger fra unge jenter enn fra unge gutter.

Ikke lenger butikksalg i Sverige
Faksvåg i Apotekforeningen sier det ikke er gjort undersøkelser som tyder på at det er en sammenheng mellom antall forgiftninger og økt salg i butikk.

- Man skulle kanskje tro at ved at det er tilgjengelig og dermed alminneliggjort at bruken øker og at det kan ha en sammenheng. Men det er ikke gjort en slik undersøkelse i Norge, sier Faksvåg.

Men i Sverige har Läkemedelsverket vedtatt at paracetamoltabletter ikke lenger skal selges i butikk, etter at den svenske Giftinformationscentralen så en økning fra 2500 henvendelser om paracetamol i 2006 til 4600 i 2013.

Apotekforeningen her hjemme har et ønske om at hele ordningen med salg av reseptfrie legemidler på butikker, kiosker og bensinstasjoner skal evalueres.

- En pille for alt som er ille
I en undersøkelse gjort for Apotekforeningen blant unge svarer 70 prosent av jentene sier de har brukt paracetamol i løpet av den siste måneden.

- En av tre sier de alltid har paracetamol i veska og hele 40 prosent bruker legemiddelet forebyggende for og i det hele tatt kunne gå på skole eller jobb, forteller Faksvåg.

- Hva tror du er årsaken til at paracetamol har blitt så vanlig, særlig blant unge jenter?

-
Vi er kanskje en del av et samfunn som er vant med å ta en pille for alt som er ille. Og slik er jo ikke livet, en må jo prøve å løse problemer uten å ty til legemidler. Men det er klart at når det er lett tilgjengelig så er det enkelt å ta en tablett. Vi har også sett at folk tror at paracetamolen som selges i butikken er tryggere eller mindre farlig enn den som selges på apoteket. Det er også en farlig utvikling, dersom det får grobunn.

- Så man tenker at eska en kjøper på butikken er mindre farlig enn en kliss lik eske fra apoteket?

-
Mange tenker at det kan ikke være farlig når jeg kjøper det på en bensinstasjon. Og tanken er besnærende, det sier seg selv, sier Faksvåg.

- Trygt å bruke paracetamol
Statens Legemiddelverk sier økningen i salget av paracetamol, både med og uten resept, er en ønsket utvikling.

- Fordi paracetamol er det beste smertestillende legemiddelet. Selv om det kan være farlig hvis en tar for mye på en gang, så er det for de fleste det beste legemiddelet, sier direktør i Statens Legemiddelverk, Steinar Madsen.

Noe av forklaringen på økningen er at andre smertestillende legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, som Globoid og Dispril, er blitt faset ut. Det at antallet henvendelser om paracetamol til Giftinformasjonen øker mener Madsen er et tegn som bør tas alvorlig.

- Men heldigvis har undersøkelser vist at det ikke er noen sammenheng mellom antall henvendelser til Giftinformasjonen om paracetamol og antall innleggelser. Men et av poengene her er vel at bruken totalt sett har steget. Jeg går ikke helt med på at det er noen uheldig bruk i dag, fordi undersøkelser viser at det stort sett brukes riktig av alle pasientgrupper. Men så må vi hjelpe dem som ikke bruker det helt riktig til å bruke det riktig, sier direktøren.

Legemiddelverket mener det ikke trengs en evaluering av ordningen med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek, slik Apotekforeningen etterspør.

- Det har vært fremmet forslag i Stortinget om en evaluering og det fikk ikke tilslutning. Vi mener det ikke er nødvendig. Men vi følger selvsagt med på utviklingen, sier Madsen.

Flere kanaler