• 23.05.14
    Viggo Kristiansen anmelder meddømt
    1 min
  • 26.05.14
    Anmelder meddømt
    1 min
Kristiansen, som i 2002 ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og overlagt drap av to mindreårige jenter, har hele tiden hevdet seg uskyldig dømt. Nå går han til det skrittet å anmelde Jan Helge Andersen for falsk forklaring.

34-åringens forsvarer Arvid Sjødin kaller saken et justismord og mener den nå må opp igjen.

– Det er kommet enda flere nye bevis og granskninger i denne saken, sier Sjødin til P4 Nyhetene.

Ifølge Sjødin viser nye granskninger at det er sannsynliggjort at Viggo Kristiansen ikke var på åstedet, blant annet fordi mobiltelefonen hans var et annet sted – og at det ble gjort telefonsamtaler og sendt meldinger rundt drapstidspunktet. Advokaten kaller dette et utelukkelsesbevis.

– Alt det som den gang beviste at det var to gjerningsmenn, smuldrer nå hen, hevder Sjødin.

– Vilkår for gjenopptakelse til stede

Kristiansen og hans forsvarer mener altså at Jan Helge Andersen kan ha gjort dette alene. De mener at vilkårene for gjenopptakelse i høyeste grad er til stede. Saken har tidligere vært forsøkt flere ganger for Gjenopptakelseskommisjonen, og i anmeldelsen går mange av de samme bevisene og påstandene opp igjen.

– Det er veldig få saker som blir gjenopptatt, og det skyldes nok at terskelen i Gjenopptakelseskommisjonen er for høy, mener Sjødin.

I anmeldelsen, som P4 Nyhetene har lest, viser Viggo Kristiansen og hans forsvarer til at flere eksperter fra inn- og utland har vurdert om Kristiansens mobiltelefon kunne ha sendt meldinger og ringt fra Baneheia-området og samtidig vært koblet opp til basestasjonen som den var koblet mot.

Det står i anmeldelsen at Jan Helge Andersens forklaring "var avgjørende for å få Viggo Kristiansen dømt" og for å få Andersens straff redusert.

Anmeldelsen

Dette er et utdrag fra anmeldelsen mot Jan Helge Andersen:

"Det er en rekke omstendigheter som viser at Jan Helge Andersen har forklart seg falskt under etterforskningen og under rettssakene. Her nevnes noen få av dem:

– Den verste feilaktige forklaringen er når Jan Helge trekker Viggo Kristiansen inn i drapene. I dag kan en legge til grunn at det ikke er bevis for at det var to på åstedet. Det vises til følgende:

a) Gjerningsmannsprofilen som legger til grunn at det bare er en gjerningsmann i det måten drapene er skjedd på så er det ikke mulig å kopiere drapsmetoden.


b) DNA som ble prediket for byretten og lagmannsretten som sikkert viser seg i dag å være forurensing. Det viser at man i Storbritannia ikke kunne brukt den type rapportering til domstolen for det var for upresist og for liten mengde.

c) Det er kun observasjon av en person og to jenter ved åstedet på et tidspunkt som kan samsvare med at jentene ble lokket med.

d) DNA undersøkelsene i saken viser også kun DNA fra Jan Helge Andersen."

Sjødin viser også til flere andre omstendigheter der han mener å påvise falsk forklaring fra Andersen.

Vil ikke kommentere

P4 Nyhetene har vært i kontakt med Jan Helge Andersen og hans nærmeste familie gjentatte ganger. Ingen av dem var klar over at Andersen var anmeldt før P4 Nyhetene kontaktet de. Jan Helge Andersen og hans mor har nå fått lest anmeldelsen fra Viggo Kristiansen. Jan Helge Andersen ønsker ikke selv å kommentere saken.

- Det er ikke noe nytt i denne anmeldelsen, så om det er et siste ledd for å forsøke å få saken opp igjen vet ikke jeg, men det er hvertfall ikke noe nytt, sier moren Berit Andersen til P4 Nyhetene.

- Det er jo ting i anmeldelsen som er ting Viggo ikke ble felt på, så jeg stiller meg litt undrende til Arvid Sjødin, avslutter Andersen.

Saken er nå til behandling hos Riksadvokaten.

Flere kanaler