Det sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. I dag må de biologiske foreldrene beviselig være ute av stand til å ta vare på barnet i all framtid, for at fosterforeldre skal kunne adoptere. Huitfeldt vil vurdere å senke terskelen for adopsjon.