Ifølge selskapet haster det å få kjøpt nye tog, på grunn av stor trafikkvekst og en gammel togpark, skriver Dagsavisen.

Det er Norske tog som leier ut tog til Vy, og etter hvert også til britiske Go-Ahead.

Det tar omtrent fire år fra et tog blir bestilt til det blir levert.

Flere kanaler