Det kommer fram i samfunnssikkerhetsmeldingen, som regjeringen la fram i dag.

Oppholdsstedene skal brukes ved evakuering når det oppstår en krisesituasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå foreslå kriterier for trygge oppholdssteder.

Flere kanaler