I noen tilfeller bruker man i dag flere år på prosessen, dersom det oppstår uenigheter mellom Bane NOR og grunneierne, melder NRK.

Bane Nor ønsker ikke å kommentere kommisjonens vurdering, men understreker at de må følge lover og regler.

I Norge finnes det 447 planoverganger der biltrafikk krysser jernbanenettet.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler