I noen tilfeller bruker man i dag flere år på prosessen, dersom det oppstår uenigheter mellom Bane NOR og grunneierne, melder NRK.

Bane Nor ønsker ikke å kommentere kommisjonens vurdering, men understreker at de må følge lover og regler.

I Norge finnes det 447 planoverganger der biltrafikk krysser jernbanenettet.

Flere kanaler