I en fersk rapport heter det at sigarettene utgjør en alvorlig trussel mot barn og fostre.

WHO anbefaler også at sigarettprodusentene ikke lenger skal få lov til å markedsføre e-sigaretter ved å hevde at de bidrar til bedre helse.

Først må selskapene legge fram vitenskapelige bevis på det.
Flere kanaler