I dagens spørretime på Stortinget ga flere partier klart uttrykk for bekymring over at skattelistene brukes til å begå kriminelle handlinger, blant annet i forbindelse med ID-tyveri.

Framskrittspartileder Siv Jensen sier regjeringen nå må forby innsyn i skattelistene
Flere kanaler