Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt sender nå et lovforslag på høring, hvor barnets rettigheter styrkes på bekostning av foreldrenes.

Ifølge VG foreslår Huitfeldt også at det skal bli lettere å adoptere som et barnevernstiltak.