Byrådet i Oslo vil dekke dette gjennom spesialavataler med enkelte verksteder, for å få flere til å sykle, og færre til å ta bussen.

Det er ett av tiltakene for å unngå at folk blir smittet på kollektivtransport, melder Aftenposten.

Det er uklart hva tiltaket vil koste.

Flere kanaler