Samferdelsdepartementet skriver i en pressemelding at bommer skal finansiere en strekning på 43 kilometer på E6 mellom Moelv i Hedmark og Øyer i Oppland.

Bompengene skal finansiere 5,5 av de totalt 11,3 milliardene prosjektet koster.

Strekningen skal stå ferdig i 2025.

Flere kanaler