0:00 | 0:41
Opplysningsrådet for Veitrafikken er svært skuffet over at det ikke ble lagt av mer penger til opprusting av fylkesveiene i statsbudsjettet.

I budsjettet er det lagt av 100 millioner til fylkesvegane. Men etterslepet på vedlikehold er på mellom 70 og 80 milliarder.

Fylkesveiene må få et løft, sier direktør Øystein Solberg Thorsen.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler