Hun sier til Aftenposten at skolene umiddelbart må tilpasse undervisningen til dagens virkelighet.

I dag lærer ungdom hvordan de skal tre på et kondom, men ikke når de skal gjøre det, sier Gangås.

Hun vil ha en undervisning som går mer på holdninger til egen seksualitet, og respekt for andres grenser.
Flere kanaler