En kartlegging VG har gjort viser at minst 1.500 eldre over 74 år ble kjørt hjem fra sykehus om natten i fjor.

Nå sier Høie til VG at han krever umiddelbar handling fra helseforetak og sykehus, og han han forventer at det tas tak i dette.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler