Willoch stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig undersøkt om noen skulle ha oppdaget at konstruksjonen var for svak til å brukes, skriver Dagsavisen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som møtte Kielland-nettverket i vår, sier de ikke har konkludert med hvordan saken bør følges opp videre.
Flere kanaler