Og det er ikke funnet grunn til å vurdere noen av barnevernssakene på nytt, skriver Aftenposten.

Psykiateren ble i april i fjor dømt til 22 måneders fengsel og mistet sin autorisasjon som lege.

Vedkommende vare med på å bestemme om foreldre fikk beholde barna sine ved å skrive sakkyndigrapporter for barnevernet.