Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier til VG at det er viktig at alle elever får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på.

I dag er det opp til hvert enkelt fylke å bestemme om de ønsker fritt skolevalg eller ikke for videregående skole.

I morgen sender de to forslag om dette ut på høring.

Flere kanaler