Statsråden vil pålegge alle landets kommuner å rapportere om tilstand, vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett, skriver VG.

Listhaug vil be Mattilsynet foreta en kartlegging og forventer svar så raskt som mulig, men erkjenner at det er et omfattende arbeid som vil ta tid.

Flere kanaler