Lovforslaget åpner for den mest inngripende mulighet til overvåking i Norge noensinne.

Blant annet vil all bruk av sosiale medier, og de fleste store e-post-tjenester være omfattet.

Forslaget er nå sendt ut på høring.