BUTIKK: Skal se på om konkurransen i dagligvaremarkedet er god nok.
BUTIKK: Skal se på om konkurransen i dagligvaremarkedet er god nok. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
Konkurransetilsynet vil se på om norske forbrukere betaler mer enn de må for maten.

Norge er landet med de nest høyeste matvareprisene i Europa, etter Sveits.

Regjeringen har nå bedt tilsynet finne ut av om de høye prisene skyldes dårlig konkurranse.

- Hvilken sammenheng er det mellom Norge som land og prisene. Er det et utslag av dårlig konkurranse så er det ikke naturlig at det er slik, sier Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

- Hva om prisene er et utslag av dårlig konkurranse?

- Vi er bekymret for det, sier Berrefjord.

Skal se på bransjen
Næringsminister Jan-Christian Vestre vil nå se på alle sider av dagligvarebransjen.

- Det er tre store aktører og det er vanskelig for nye å komme inn. Det betyr for forbrukerne et dårligere vareutvalg og høyere pris, sier Vestre.

Nå varsler han fire tiltak for å øke konkurransen. Regjeringen vil gjøre det lettere å starte matbutikk. I tillegg ønsker de å se på tiltak for å hindre prisdifferensiering slik at større aktører får bedre innkjøpsbetingelser. Bruken av kjedenes egne merkevarer skal utredes og Konkurransetilsynet kan få flere verktøy for å regulere markedet.

- De følger nøye med og jeg er opptatt av at de skal fortsette den gode jobben de gjør. Konkurransetilsynet ønsker seg flere tiltak og det akter jeg å gi dem, sier Vestre.

Flere kanaler