0:00 | 0:39
Kjønnspoeng ved skoleopptak må fjernes.

Det er et av flere forslag det regjeringsoppnevnte universitets- og høyskolelovutvalget kommer med for å forbedre høyere utdanning.

I dag overleverete de sine tiltak til forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Utvalgsleder Helga Aune sier det er helt nødvendig for å sikre de beste søkerne.

Flere kanaler