Det sitter nå 326 barn i norske mottak som bare har opphold i Norge frem til de er 18 år.

Mottaksledere slår alarm om usikkerhet, angst, skolevegring og søvnproblemer i blant de unge.

De tre partiene vil skrote ordningen, men Arbeiderpartiet sier nei og ber heller regjeringen sørge for at barna har det bra mens de er her.
Flere kanaler