I et forslag til Finansdepartementet skriver Finanstilsynet at de vil vurdere behovet for å forskriftsregulere lån med annen sikkerhet enn bolig, og eventuelt komme tilbake med forslag, skriver Dagens Næringsliv.

Direktør for personmarked Endre Jo Reite i BN Bank mener myndighetene er redde for at utsatte husholdninger kan la seg friste til å ta opp store billån som de egentlig ikke har råd til.

Flere kanaler