Men de opplyser til E24 at det fort kan ta noen måneder før de vet sikkert hva som skjedde, og de ønsker ikke å spekulere i mulige årsaker.

Både i Norge og Danmark har alle hydrogenstasjoner blitt midlertidig stengt etter eksplosjonen.

Flere kanaler