Viste ønsket å vise at Grunnlovens paragraf 100, som sier at styresmaktene skal legge til rette for at arbeidsføre mennesker kan leve av arbeidet sitt, står over utlendingsloven, men slik gikk det ikke, ankesaken blir altså ikke behandlet melder Vårt Land.

Flere kanaler