VOLD OG TRUSLER: 72 av 174 legevakter spredt over hele landet, rapporterte at de hadde registert tilsammen mer enn 327 vold- og trusselhendelser i 2017.
VOLD OG TRUSLER: 72 av 174 legevakter spredt over hele landet, rapporterte at de hadde registert tilsammen mer enn 327 vold- og trusselhendelser i 2017. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:10
72 av 174 legevakter rapporterte at de hadde registrert til sammen mer enn 327 vold- og trusselhendelser i 2017.

Det viser en ny kartlegging gjort for Helsedirektoratet som P4-nyhetene har fått tilgang til. 

Hendelsene har blitt rapportert inn fra både små og store legevakter over hele landet. 

På den største legevakten, Oslo Allmennlegevakt, var det registrert godt over 100 slike hendelser.
 
Truet med brukt sprøyte
Allmennlege Lars Sandve passer på å ha med seg alarm når han er på jobb. I løpet av de fem årene han har jobbet ved legevakten i Oslo, har han vært utsatt for en rekke ubehagelige situasjoner. 

– Jeg har blant annet blitt truet med en brukt sprøyte, truet med kniv og slått med en krykke, forteller Sandve. 

Aller mest inntrykk gjorde det da en pasient som ville ha beroligende medikamenter, men ikke fikk det truet ham med juling. 

– Jeg ender opp med å rygge gjennom hele avdelingen med han etter meg. Jeg fikk utløst alarmen og heldigvis fikk sikkerhetsvaktene raskt kontroll på ham. Men jeg opplevde det som skremmende, sier han. 

Til sammen er nærmere 30 prosent av de kartlagte hendelsene på legevaktene så alvorlige at de ble politianmeldt. 
På Oslo Allmennlegevakt ble 12 prosent politianmeldt, noe som i følge avdelingsdirektør Jon Ørstavik kan skyldes at terskelen der er høyere for å anmelde og at de har bedre rutiner for å rapportere hendelser, også de mindre alvorlige.
Ved de resterende legevaktene ble 35 prosent politianmeldt.

Trolig store mørketall
Ifølge undersøkelsen er det også grunn til å tro at det er store mørketall på grunn av underrapportering. 

– Det kan det være fare for. Det er også veldig forskjellig hvordan folk opplever en situasjon, sier avdelingsdirektør for legevakt og akuttmedisin i Helsedirektoratet Steinar Olsen. 

Det er første gang vold- og trusselhendelser kartlegges på denne måten og samme undersøkelse er også gjort hos AMK-sentralene, akuttmottakene og ambulansetjenesten. 

I ambulanseavdelingene oppga 75 prosent å ha registrert hendelser. Men flest hendelser ble registrert av legevaktene. Det er Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin som har gjort undersøkelsene (NAKOS). 

– Det kan ut i fra disse tallene se ut som at dette skjer regelmessig. Da må vi vite at tjenestene har gode systemer for å håndtere dette og lære opp helsepersonell i hvordan de skal opptre i denne type situasjoner, sier Olsen.

På Oslo Allmennlegevakt har Sandve nylig blitt utnevnt som ressursperson for forebygging av vold og trusler. Han forteller at han har hørt om mange vold- og trusselhendelser også fra andre kollegaer. Han tror mange sykepleiere og leger synes det er vanskelig å takle. 


– Det er nok noen som søker seg bort herfra etterhvert fordi det blir litt for tøft, sier han. 

Flere kanaler