Det viser flere dommer NRK har sett på.

Blant annet fikk en mor som ga babyen sin salt hver gang hun ga ham melk, slik at han ble dødssyk, beholde omsorgen.

Justisdepartementet har varslet strengere straffer for vold mot barn.
Flere kanaler